Филтриране на вода

Филтриране на вода

виж продукти
Помпи, помпени системи и хидрофори

Помпи, помпени системи и хидрофори

виж продукти
Отопление и охлаждане

Отопление и охлаждане

виж продукти

Елементи за AdBlue

Какво е AdBlue?

AdBlue е 32,5% воден разтвор на карбамид, нетоксичен и незапалим. Този продукт е известен също като AUS 32 - абревиатура от английски език за Aqueous Urea Solution (воден разтвор на урея). Разработен е специално за дизелови двигатели, чиято изпускателна тръба е снабдена със селективна каталитична редукция (SCR).

AdBlue се впръсква в отработените газове в каталитичния конвертор на дизеловите двигатели с цел намаляване на вредните емисии на азотни оксиди (NOx). По този начин се отговаря на стандартите за емисии Euro 4, Euro 5 и Euro 6. След впръскването на AdBlue в отработените газове карбамидът, съдържащ се в разтвора, произвежда амоняк (NH3) и въглероден диоксид (CO2) като това протича при висока температура. Амонякът (NH3) реагира с азотните оксиди (NOx), които се образуват при изгарянето на дизелово гориво. Резултат от химическата реакция са безвреден азот (N2) и водна пара (H2O), изпускаща се от ауспуха. Този процес се нарича селективна каталитична редукция (SCR).

Свойства
Температура на втвърдяване е -11,5 ° C. При повторно размразяване може да бъде използван без ограничения. Гъстотата на AdBlue при 20°C е 1087 - 1093 kg/m3. Има силни корозивни свойства и поради тази причина не се допуска контакт с цветни метали, някои пластмаси и други.

Дозировката на добавката AdBlue, която се съхранява в отделен резервоар се извършва в превозните средства напълно автоматично, в зависимост от изискванията на управляващия блок. При ниво Euro 4 количеството на прибавената добавката съответства на 3-4 % от количеството на изразходваното гориво, при ниво на емисиите Euro 5 до 5-7 %. AdBlue понижава потреблението на дизелово гориво в някои случаи до 7 %, и така частично компенсира по-високите разходи по придобиване на автомобили, отговарящи на стандартите EURO 4 и EURO 5

За сравнение, приблизително 35 нови автомобила с AdBlue отделят същото количество твърди частици като автомобил на 10 години без системата SCR. 7 автомобила с AdBlue отделят същото количество азотни оксиди като един съвременен автомобил.

Филтри
Марки
Цена
Подреди по
Подреди по